balanced

شرح حال و مصاحبه بالینی بیمار از نمونه واقعی با تفسیر دو آزمون mmpi و بندر گشتالت

شرح حال و مصاحبه بالینی بیمار از نمونه واقعی با تفسیر دو آزمون mmpi و بندر گشتالتشرح حال و مصاحبه بالینی بیمار از نمونه واقعی با تفسیر دو آزمون mmpi و بندر گشتالت در 10 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت docمشخصات فایلتعداد صفحات10حجم0/18 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdocتوضیحات کاملشرح حال و مصاحبه بالینی بیمار

پرسشنامه مقیاس خطرپذیری نوجوانان ایرانی (iars)

پرسشنامه مقیاس خطرپذیری نوجوانان ایرانی (iars)پرسشنامه مقیاس خطرپذیری نوجوانان ایرانی (iars) (زاده محمدی و احمدآبادی، 1387) با نمره گذاری، تفسیر، روایی و پایایی، بررسی مولفه ها و خرده مقیاس ها، 38 سوالی در قالب فایل ورد word و با فرمت docxمشخصات فایلتعداد صفحات3حجم13/937 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdocxت