👈 فروشگاه فایل 👉

فصل سوم پایان نامه مدیریت دانش زنجیره تامین

ارتباط با ما

... دانلود ...

فصل سوم پایان نامه مدیریت دانش زنجیره تامین

فصل سوم پایان نامه مدیریت دانش زنجیره تامین با موضوع ارائه مدل مفهومی مدیریت دانش زنجیره تأمین تجارت الکترونیکی دولت با شهروندان G2C می باشد.

مشخصات فایل

تعداد صفحات

101

حجم

393/941 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

docx

توضیحات کامل

در این فصل ابتدا به معرفی پارادایم پژوهش پرداخته‌ایم، پس از انتخاب پارادایم به بررسی روش پژوهش می‌پردازیم، مفروضات پژوهش را بیان کرده و به بررسی و جمع‌بندی انواع مرور ادبیات پرداخته‌ایم، سپس به بررسی همه‌جانبه گراندد تئوری پرداخته‌ایم، مفاهیم کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی را تشریح نموده‌ایم، پس از آن داده‌کاوی متنی به عنوان بخشی از روش پژوهش جاری بیان گردید، در ادامه به معرفی قلمرو پژوهش و بستر پژوهش و معرفی جامع سازمان ثبت احوال کشور پرداخته‌ایم. هم چنین در این فصل به چگونگی انتخاب منابع اطلاعاتی، چگونگی انجام مصاحبه‌های عمیق پرداخته شده است. چگونگی حفظ اصل بی‌طرفی و حساسیت نظری و هم چنین چگونگی یادداشت‌برداری و ترسیم دیاگرام نیز در این فصل به‌طور کامل تشریح شده است در پایان فصل به معرفی نرم‌افزار MAXQDA پرداخته‌شده و چگونگی استفاده از آن موردبررسی قرار گرفته است.

 فهرست مطالب

فصل سوم : روش تحقیق    90

3-1- مقدمه    90

3-2- انتخاب پارادایم تحقیق    91

3-3- انتخاب روش تحقیق    93

3-4- مفروضات تحقیق    94

3-5- شرحی بر مرور ادبیات تحقیق    95

3-6- شرحی بر گراندد تئوری(نظریه برخاسته از دادهها)    96

3-7- شرحی بر داده‌کاوی متنی    99

3-7-1- روش تحقیق و معماری پیشنهادی    103

3-7-2- پردازش اطلاعات و داده    104

3-7-2-1- سطح اول: واحد پردازش و ذخیرهسازی دانش    105

3-7-2-1-1- خوشهبندی    106

3-7-2-1-2- تشکیل پایگاه داده رابطهای    108

3-7-2-2- سطح دوم: واحد پالایش دانش    108

3-7-2-3- سطح سوم: واحد ردهبندی متن و کاربرد دانش    109

3-7-3- تحلیل و طراحی    110

3-7-3-1- الگوریتم نزدیکترین همسایه (K-NN)    110

3-7-3-2- الگوریتم بیز ساده (Naïve Bayes)    111

3-7-3-3- الگوریتم ماشینهای پشتیبان بردار (SVMs)    111

3-8- قلمرو تحقیق    120

3-9- بستر تحقیق    120

3-9-1- معرفی سازمان ثبت احوال کشور    121

3-9-1-1- فعالیت‌های اصلی سازمان در حوزه تجارت الکترونیکی G2C    122

3-9-1-2- نقش سازمان ثبت احوال در تحقق دولت الکترونیکی    125

3-9-1-3- سازمان‌های همکار با سازمان ثبت احوال کشور    127

3-10- چالش‌ها و موانع ارائه مدل مفهومی مدیریت دانش زنجیره تامین خدمات    127

3-11- نقاط قوت و فرصت‌های ارائه مدل مفهومی مدیریت دانش زنجیره تامین خدمات    128

3-12- جمع‌آوری و تحلیل داده‌ها    128

3-13- چارچوب کلی پژوهش: شرحی بر شیوه به‌کار گیری گراندد تئوری    129

3-13-1- کلمات کلیدی    129

3-13-2- گراندد تئوری (نظریه برخاسته از دادهها)    132

3-13-3- گامهای انجام پژوهش به روش گراندد تئوری    134

3-13-4- مرحله مطالعات مقدماتی    136

3-13-5- مرحله مطالعات اصلی    137

3-13-6- انتخاب منابع اطلاعاتی    139

3-13-7- شرحی بر انجام مصاحبه های عمیق    139

3-13-8- ایجاد تمرکز در مصاحبه ها    141

3-13-9- یاداشت برداری    141

3-13-10- یادآورها و دیاگرام‌ها    142

3-13-11- ایجاد تعادل بین اصل بی‌طرفی و حساسیت نظری    143

3-13-11-1- بی طرفی    144

3-13-11-2- پیروی از رویکرد تفکر مقایسه ای    144

3-13-11-3- کسب دیدگاه‌های متعدد نسبت به یک واقعه    145

3-13-11-4- بازگشت دوره‌ای به عقب و طرح دوباره‌ی پرسش‌ها    145

3-13-11-5- اتخاذ تفکر شکاکانه    146

3-13-11-6- پیروی از رویه های تحقیق    146

3-13-11-7- حساسیت نظری    146

3-13-12- نمونه‌گیری نظری    148

3-13-13- مراحل کدگذاری در روش گراندد تئوری    152

3-13-13-1- گام 1: کدگذاری باز    152

3-13-13-2- گام 2: کدگذاری محوری    153

3-13-13-3- گام 3: کدگذاری انتخابی(گزینشی)    156

3-14- تحلیل متون به روش داده‌کاوی متنی جهت شکل‌گیری نظریه نهایی    156

3-15- ارزیابی کیفیت داده‌ها و تفسیرها    158

3-16- گامهای پژوهش در یک نگاه    159

3-17- نرم افزار MAXQDA    160

3-18- خلاصه فصل سوم    161

منابع :  

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوينت بررسي انواع روش هاي پرداخت در تجارت بين الملل تحقیق علل فرسودگی و تخریب سازه های بتنی خصوصیات سازگاری و انواع آن و بررسی عوامل موثر بر ناسازگاری بررسی اقوال و ادله قائلین به وجوب تعیینی و تخییری نماز جمعه از دیدگاه فقهای امامیه پرسشنامه ارزیابی ارتباط عزت نفس با پیشرفت تحصیلی دختران دبیرستانی