👈 فروشگاه فایل 👉

ارزیابی نگرش دانشجویان بومی در برابر غیر بومی ها و اثرات آن بر میزان اعتماد اجتماعی در دانشگاه آزاد

ارتباط با ما

... دانلود ...

ارزیابی نگرش دانشجویان بومی در برابر غیر بومی ها و اثرات آن بر میزان اعتماد اجتماعی در دانشگاه آزاد

هدف از این پایان نامه کارشناسی ارشد، ارزیابی نگرش دانشجویان بومی در برابر غیر بومی ها و اثرات آن بر میزان اعتماد اجتماعی در دانشگاه آزاد واحد بندرعباس می باشد

مشخصات فایل

تعداد صفحات

75

حجم

0/231 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

pdf

توضیحات کامل

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته جامعه شناسی

ارزیابی نگرش دانشجویان بومی در برابر غیر بومی ها و اثرات آن بر میزان اعتماد اجتماعی در دانشگاه

(مطالعه موردی: دانشگاه آزاد واحد بندرعباس)

چکیده

شواهد بسیاری دلالت بركاهش اعتماد اجتماعی در تمام ابعاد و سوگیری عاطفی و خاص گرا در روابط كنشگران در تمام سطوح در ایران دارد. از سویی مسئله اعتماد اجتماعی در دانشگاه به عنوان محیطی که افراد از گروه ها، با فرهنگ های مختلف را در خود جای داده است، ضرورت وجود اعتماد به عنوان چسب پیوند دهنده این گروه های مختلف اهمیت دو چندانی می یابد.لذا سوال اصلی تحقیق حاضر آن است که نگرش دانشجویان بومی به غیربومی چگونه است و این نگرش چه تاثیری بر اعتماد بین این دو گروه از دانشجویان دارد؟در پی دستیابی به پاسخ سوالات تحقیق با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای متناسب با حجم تعداد 400 نفر از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی بندرعباس با ابزار پرسشنامه محقق ساخته، مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج تحقیق نشان داد بین نگرش دانشجویان بومی به غیر بومی و اعتماد اجتماعی به دانشجویان غیر بومی رابطه همبستگی معنادار و مستقمی وجود دارد. همچنین بین روابط چهره به چهره و اعتماد اجتماعی به دانشجویان غیر بومی رابطه همبستگی معنادار و مستقمی وجود دارد اما بین میزان مشارکت اجتماعی دانشجویان بومی و اعتماد اجتماعی به دانشجویان غیر بومی رابطه همبستگی معنادار و مستقمی وجود ندارد.

کلمات کلیدی:

نگرش دانشجویان

اعتماد اجتماعی

مهاجرت دانشجویان غیر بومی

مقدمه

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس در سال ۱۳۶۳ تأسیس شد و فعالیت خود را با دو رشته در مقطع کاردانی آغاز نمود. توسعه کیفی دانشگاه از سال ۱۳۸۷ در کنار توسعه کمی آغاز و توجه به توسعه دوره های تحصیلات تکمیلی ،تحقیقات و پژوهشی،افزایش تولیدات علمی، ارتقاء کیفیت با هدف رقابت با دانشگاه های معتبر داخلی و خارجی دنبال شده است. در حال حاضر دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس به عنوان بزرگترین مجتمع آموزش عالی استان می باشد که تعداد کل دانشجویان مشغول به تحصیل در دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس بالغ بر ۱۱۰۰۰ نفر می باشد. افزایش جمعیت ناشى از مهاجرت دانشجویان غیر بومی به شهر بندرعباس بدنبال خود آسیبها و فرصتهایى را فراهم نموده است که یکى از این آسیبها کاهش اعتماد اجتماعی بین دانشجویان بومى و غیربومى دانشگاه مى باشد.

فهرست مطالب

چکیده

فصل اول

سئوال آغازین

مقدمه

پیشینه تاریخی موضوع

بیان مساله

اهداف تحقیق

هدف کلی

اهداف جزیی

اهمیت و ضرورت تحقیق

تعریف مفاهیم و اصطلاحات

فصل دوم

ادبیات تحقیق

تحقیقات داخلی

تحقیقات خارجی

مبانی نظری تحقیق

اعتماد در آرای جامعه شناسان

توكوویل

وبر

وبر

زیمل

پارسونز

لاهمن

مورتن دویچ

اریکسون

جانسون

چلبی

نظریه اعتماد در سه سطح خرد، میانه و کلان

جیمز كلمن (سطح خرد)

آنتونی گیدنز (سطح میانه)

فرانسیس فوكویاما (سطح كلان)

نظریات مرتبط با

جمع بندی

چارچوب نظری

سوالات تحقیق

فرضیات

فصل سوم

روش تحقیق

تکنیک تحقیق

جامعه آماری

قلمرو

جامعه آماری

نمونه تحقیق

روش نمونه گیری

حجم نمونه

فصل چهارم

سیمای پاسخگویان

جنسیت

سن پاسخگویان

مقطع تحصیلی

دانشکده

ترم تحصیلی

وضعیت تاهل

مذهب

شهر محل تولد

اشتغال

درآمد

تحصیلات والدین

شغل پدر

درآمد ماهانه پدر

تعداد اعضای خانواده

توصیف متغیر وابسته

اعتماد به فامیل

اعتماد به همسایه

اعتماد به دانشجویان همشهری

اعتماد به دانشچویان غیر بومی

مقایسه میزان ابعاد اعتماد دانشجویان

متغیرهای مستقل

نگرش به دانشجویان غیربومی

روابط چهره به چهره

دگرخواهی

بررسی روابط دو متغیره

تست مستقل بین جنس و اعتماد به دانشجویان غیر بومی اجرای

همبستگی بین متغیرها

رگرسیون چند متغیری

آزمون فرضیات

فصل پنجم

پیشنهادات

پیشنهادات پژوهشی

پیشنهادات کاربردی

فهرست منابع

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت تحلیل فضای شهری قزوین سلامت روان براساس رویکردهای مختلف روانشناسی بررسی دلایل شکل گیری اسکان های غیررسمی در کشورهای در حال توسعه و ارتباط آن با فقر شهری خلاصه کتاب تحولات سیاسی اجتماعی معاصر ایران نوشته دکتر لک زائی بررسی تطبیقی قاچاق انسان در قانون مجازات اسلامی و حقوق بین الملل