👈 فروشگاه فایل 👉

چارچوب نظری و پیشینه پژوهش سرمایه اجتماعی 80 صفحه

ارتباط با ما

... دانلود ...

چارچوب نظری و پیشینه پژوهش سرمایه اجتماعی 80 صفحه

دانلود نمونه فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت با عنوان مبانی نظری و پیشینه تحقیق سرمایه اجتماعی ورد قابل ویرایش با فرمت doc بصورت جامع و کامل با منابع بروز و جدید

مشخصات فایل

تعداد صفحات

80

حجم

145/384 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

docx

توضیحات کامل

تعریف نظری سرمایه اجتماعی : سرمایه اجتماعی را می توان مجموعه  معینی از هنجارها یا ارزش های غیر رسمی تعریف کرد که اعضای گروهی که همکاری و تعاون میان شان برقرار است ، در آن سهیم هستند (فوکویاما، 1999، به نقل از علوی، 1380). تعریف عملیاتی سرمایه اجتماعی: در این پژوهش میزان سرمایه اجتماعی دانشجویان در قالب چهار مؤلفه مشارکت اجتماعی، انسجام اجتماعی، تعلق اجتماعی و اعتماد اجتماعی به وسیله پرسشنامه24 گویه ای سنجیده می شود. چارچوب نظری و پیشینه پژوهش سرمایه اجتماعی موضوع این متن می باشد.

«سرمایه اجتماعی از جمله مفاهیم چند وجهی در علوم اجتماعی است که در اوایل قرن بیستم به صورت علمی و آکادمیک مطرح و از سال 1980 وارد متون علوم سیاسی و جامعه شناسی شد و ابتدا توسط جاکوبز، بوردیو، پاسرون و لوری مطرح می شود، اما توسط کسانی چون کلمن، بارت، پاتنام و پرتز بسط و گسترش داده می شود»(ازکیا و غفاری، 1383: 278) و (وال، 1998: 259). کاربرد مفهوم سرمایه اجتماعی به صورت آنچه که امروز مدنظر است به تدریج در دهه 1990 رایج شده است اما این به معنای این نیست که در آثار جامعه شناسان کلاسیک اثری از این مفهوم نباشد، در آثار اندیشمندان و جامعه شناسانی چون مارکس وبر و دورکیم می توان به جست و جوی این مفهوم پرداخت و در اندیشمندانی چون مارکس، امیل دورکیم، وبر و پارسونز به مفاهیم همچون اضطرار، نفع جمعی، ارزش ها و اعتماد اجتماعی توجه شده که هر یک ابعادی از مفهوم سرمایه اجتماعی را دربر می گیرد(توسلی، 1384: 3).

فهرست مطالب

تعریف نظری سرمایه اجتماعی

تعریف عملیاتی سرمایه اجتماعی

فصل دوم ادبیات و پیشینه تحقیق    15

سرمایه اجتماعی     27

2 2 1 سرمایه اجتماعی چیست     27

2 2 2 تاریخچه سرمایه اجتماعی     28

2 2 3 اهمیت سرمایه اجتماعی    29

2 2 4 تئوری پردازان و تعریف آنان از سرمایه اجتماعی     30

2 2 4 1سرمایه اجتماعی از دیدگاه پونتام(1995)     30

2 2 4 2 سرمایه اجتماعی از دیدگاه بوردیو(1990)     31

2 2 4 3 سرمایه اجتماعی از دیدگاه کلمن(1998)     31

2 2 5 تعریف مفهومی سرمایه اجتماعی     32

2 2 6 ویژگی های مفهوم سرمایه در سرمایه اجتماعی     35

2 2 7 انواع سرمایه و رابطه آن با سرمایه اجتماعی     35

2 2 8 سرمایه اجتماعی و سطوح تحلیل آن    37

2 2 9 ابعاد سرمایه اجتماعی     38

2 2 10 گونه های سرمایه اجتماعی     39

2 2 11 مزایای سرمایه اجتماعی     40

2 2 12جنبه های منفی سرمایه اجتماعی     41

2 2 13 عناصر و مؤلفه های سرمایه اجتماعی     42

2 2 13 1 اعتماد اجتماعی     43

2 2 13 2 انسجام اجتماعی    44

2 2 13 3 مشارکت اجتماعی    45

2 2 13 4 تعلق اجتماعی     46

2 2 14 مقایسه سرمایه اجتماعی با دیگر سرمایه ها     48

2 2 15 آیا ارزش های دینی مهم ترین مؤلفه سرمایه اجتماعی است؟     49

2 4 1 تحقیقات داخلی    64

2 4 2 تحقیقات خارجی     70

منابع فارسی

منابع لاتین

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوينت بررسي خودکشي پاورپوینت ارزیابی عملكرد و سیستم پاداش (فصل پانزدهم کتاب تک جلدی مبانی رفتار سازمانی استیفن رابینز ترجمه پارسائیان و اعرابی) مبانی نظری بررسی تاثیرگذاری شبکه های اجتماعی اینترنتی بر روی مشارکت سیاسی دانشجویان تاثیر انقلاب اسلامی بر جنبش های شیعی در منطقه پاورپوینت و ارائه کامل ترانزیستور MOSFET