👈 فروشگاه فایل 👉

فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری اشتیاق شغلی

ارتباط با ما

... دانلود ...

فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری اشتیاق شغلی

دانلود نمونه فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت با عنوان مبانی نظری و پیشینه تحقیق اشتیاق شغلی بصورت جامع و کامل برگرفته شده از پایان نامه کارشناسی ارشد با منابع بروز و جدید

مشخصات فایل

تعداد صفحات

76

حجم

438/428 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

docx

توضیحات کامل

تعریف نظری اشتیاق شغلی: اشتیاق شغلی به عنوان یک حالت ذهنی مثبت نسبت به شغل تعریف می شود .به جای یک حالت خاص وموقتی اشتیاق شغلی به یک حالت روانشناختی ثابت و فراگیر اشاره دارد(شائوفلی و همکاران، 565:2001). تعریف عملیاتی اشتیاق شغلی : در این پژوهش اشتیاق شغلی به شیوه مستقیم با یک پرسشنامه 17 سوالي که توسط اترخت طراحی گردیده، سنجیده می شود که در سه بعدانرژی حرفه ای (6سوال)، فداکاری(5سوال) و شیفتگی(6سوال) می باشد.پاسخي كه آزمودنيها در مقياس ليكرت به اين پرسشنامه ميدهند ، ميزان اشتیاق شغلی كاركنان را نشان مي دهد.

نمونه پیشینه در مورد اشتیاق شغلی

در پژوهشی که توسط شیخ شبانی ،جوکندان  ونعامی(1390) تحت عنوان"نقش میانجی اشتیاق شغلی در رابطه جو روانشناختی وخود ارزشیابی های محوری با عملکرد وظیفه ای و قصد ترک شغل در کارکنان شرکت چوب وکاغذ ایران(چوکا)" انجام گرفت نشان داده شد که اشتياق شغلي نقش ميانجيگري در رابطه با جو روانشناختيو ترك شغل دارد زماني كه جوروانشناختي سازمان ازنظركاركنان مطلوب ادارك شوداشتياق بيشتري به شغل خودنشان ميدهند. وجوداشتياق كاركنان نسبت به شغل خودمانع ازشكل گيري ميل به ترك شغل مي گردد (شیخ شبانی،جوکندان  ونعامی،1390).

فهرست مطالب

تعریف نظری اشتیاق شغلی

تعریف عملیاتی اشتیاق شغلی

فصـل دوم  مروري برادبيات موضوع  اشتياق شغلي    10

2-2-1- نظريه هاي اشتياق شغلي    12

2-2-1-1- نظريه كان    12

2-2-1-2-ابعاد اشتياق شغلي از ديدگاه كان    15

2-2-1-3- بعد فیزیکی:    15

2-2-1-4- بعد شناختی:    17

2-2-1-5- بعد هیجانی:    19

2-2-1-6 پیشایندهای اشتیاق شغلی کان:    20

2-2-3- مفهوم اشتياق شغلي    41

2-4-1 بررسي تحقيقات انجام شده در ارتباط با استعداد خستگي شغلي در داخل كشور    43

2-4-2- بررسي تحقيقات انجام شده در ارتباط با اشتياق شغلي در داخل كشور    44

2-4-3- بررسي تحقيقات انجام شده در ارتباط با ميل به ماندن در داخل كشور    45

2-4-6- بررسي تحقيقات انجام شده در ارتباط با ميل به ماندن در خارج از كشور    50

2-5- چارچوب نظري تحقيق    51

2-6- مدل مفهومي تحقيق    53

2-7-  فرضيه ‏هاي تحقیق    56

منابع

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت بررسی مدیریت مذاکره پاورپوینت بررسی قوانین و ضوابط آپارتمان سازی پاورپوینت مديريت خودشيفته بررسی استفاده از میکروارگانیسم در آماده کردن مواد لبنی مقاله رشته مهندسی نفت با عنوان استخراج نفت به روش SAGD